Skip to content Skip to footer

Предучилищна педагогика (Актуални проблеми)

Author: Виолета Илиева Кърцелянска – Станчева

Publication Year: 2011

Language: Български

Pages: 172 стр.

ISBN: 978-954-338-018-3

Category: Product ID: 2742

Description

Предложеното учебно пособие не претендира за изчерпателно осветляване на всички проблеми на предучилищната педагогика. Интерпретират се основни аспекти на съвременната предучилищна педагогическа наука и се подпомагат студентите от педагогическите специалности в осъзнаването на категориите понятия, закономерности, умения за приложение на съвременни образователни технологии и пр. В този смисъл целта е да се задълбочи професионалната подготовка на специалисти в областта на предучилищното възпитание.

В книгата авторът развива основни теми и въпроси, ключови по своето значение за предучилищното възпитание, които се разглеждат съобразно съвременната образователна парадигма за равнопоставено педагогическо взаимодействие в социалните, културните и материалните условия на съвременната детска градина. Теоретичната интерпретация на проблемите включва утвърдени теоретични постановки на водещи педагози и психолози у нас и в чужбина, какго и собствен изследователски опит на автора по отделни проблеми на предучилищната педагогика.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Предучилищна педагогика (Актуални проблеми)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *