Skip to content Skip to footer

Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине

Author: Станимир Димитров

Publication Year: 2021

Language: Български

Pages: 160 стр.

ISBN: 978-954-338-172-2

Category: Product ID: 2734

Description

В настоящата монография е разгледан методът за постцервикално осеменяване на свине и приложението му в свиневъдството.

В теоретичен аспект са представени механизмите на придвижване, транспорт, отбор и съхранение на сперматозоидите в половата система на женските животни.

Специално внимание е отделено на особеностите в протичането на половия цикъл при свинята, определяне на оптималния момент за изкуствено осеменяване и методите за впръскване на семенната течност в половата система.

В монографията са включени авторски изследвания, свързани с проучване на различни методи за осеменяване и обем/брой сперматозоиди в дозата, както и влияние на отделни фактори върху репродуктивните показатели на свинете.

В заключение са посочени методически указания за провеждане на постцервикално осеменяване на свине.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Постцервикален метод за изкуствено осеменяване на свине”

Your email address will not be published. Required fields are marked *