Skip to content Skip to footer

От дигитална компетентност към дигитална креативност

Author: Даниела Кожухарова

Publication Year: 2020

Language: Български

ISBN: 978-954-338-166-1

Category: Product ID: 2899

Description

В настоящата книга е направен опит за дефиниране на дигиталната компетентност, идентифициране на ключовите й компоненти по отношение на знанията, уменията и нагласите и разсриване същността на дигиталните компетенции.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “От дигитална компетентност към дигитална креативност”

Your email address will not be published. Required fields are marked *