Skip to content Skip to footer

Комбинаторика, теория на вероятностите и статистика

Author: Галя Кожухарова

Publication Year: 2013

Language: Български

ISBN: 978-954-338-054-1

Category: Tag: Product ID: 2705

Description

Настоящата книга съдържа основни теоретични постановки от теория на множествата, комбинаторика, теория на вероятностите и статистика. Първа глава е свързана с теорията на множествата, знанията за която се явяват базисни в комбинаториката, теорията на вероятностите и статистиката. Важно място в нея заемат задачите.

Книгата е предназначена за студенти и ученици от горна училищна степен. Тя би подпомогнала работата и на учителите и всички любители на математиката.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Комбинаторика, теория на вероятностите и статистика”

Your email address will not be published. Required fields are marked *