Skip to content Skip to footer

Здравни грижи за пациента

Authors: Христина Милчева, Албена Андонова, Силвия Кючукова

Publication Year: 2015

Language: Български

Pages: 116 стр.

ISBN: 978-954-338-115-9

Category: Tag: Product ID: 2690

Description

Изучаването на комплекса от здравни грижи в обем, съответстващ на минимално изискуемото ниво за компетентност, е необходимо и задължително условие за специалистите, обучаващи се в Медицинските колежи. Здравните грижи са основата, която предоставя ключовите компетенции и върху която се надграждат всички останали специализирани дейности и грижи. В този смисъл настоящото издание задоволява потребностите от обема знания и умения за медицинските специалисти – рехабилитатори, медицински лаборанти, гериатрични специалисти, парамедици и др., обучаващи се в Медицинските колежи.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Здравни грижи за пациента”

Your email address will not be published. Required fields are marked *