Skip to content Skip to footer

Български език за чуждестранни студенти по ветеринарна медицина – I и II курс

Author: Любомира Спасова

Publication Year: 2021

Language: Български

Pages: 256 стр.

ISBN: 978-954-338-171-5

Category: Product ID: 2826

Description

Настоящият „Учебник по български език за чуждестранни студенти по ветеринарна медицина – I и II курс“ предлага специализирано обучение по български език като чужд за ветеринарномедицински цели, като допълва и развива придобитите знания и умения в курса по общ български език. Предназначен е за чуждестранни студенти, специализанти и докторанти по ветеринарна медицина, на които им предстои защита на дипломна работа на български език, обучение по ветеринарна медицина, както и употребата на специализираната терминологична лексика по съответните дисциплини.

Основната цел на учебника е да спомогне при изграждането и развитието на знанията на обучаващите се по отношение на фундаменталните и на специализираните ветеринарномедицински науки, заложени в учебните планове и програми на Ветеринарномедицинските факултети в България.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Български език за чуждестранни студенти по ветеринарна медицина – I и II курс”

Your email address will not be published. Required fields are marked *