Skip to content Skip to footer

Болести по рибите Ръководство за практически занятия

Authors: Валентин Русев, Деян Стратев

Publication Year: 2021

Language: Български

Pages: 163 стр.

ISBN: 978-954-338-185-2

Category: Product ID: 2931

Description

Ръководството „Болести по рибите“ е съобразено с учебната програма на дисциплината „Биология и болести по хидробионтите“, залегнала в учебния план за студентите от Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в град Стара Загора. Информацията в него касае предимно рибите със стопанско значение и изследванията за техния здравен статус.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Болести по рибите Ръководство за практически занятия”

Your email address will not be published. Required fields are marked *