Skip to content Skip to footer

Хигиена и технология на месо и месни продукти

30.00 лв.

Authors: Валентин Русев, Динко Динков, Тодор Стоянчев, Деян Стратев,

Publication Year: 2023

Language: Български

ISBN: 978-954-338-252-1

Category: Product ID: 2997

Description

Учебникът „Хигиена и технология на месо и месни продукти” се базира на съвременните научни постижения и е съобразен с учебната програма на дисциплината “Хигиена и технология на месото и месните продукти”, залегнала в учебния план за студентите по Ветеринарна медицина от Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет в град Стара Загора. Предназначен е за студентите по ветеринарна медицина, както и за специалисти от практиката, работещи в сферата на месодобив, месопреработка, технологии за добив и преработка на риба и яйца.
Тематичният обхват позволява в широкият читателски кръг да намерят място държавни служители и инспектори от Българска агенция по безопасност на храните, които в своята дейност извършват преценка на хигиената и технологията на месо и месни продукти, хидробионти и яйца.