Skip to content Skip to footer

Статистически софтуер за обработка на експериментални данни

19.10 лв.

Authors: Лина Йорданова, Габриела Кирякова, Петя Велева, Надежда Ангелова, Антоанета Йорданова

Publication Year: 2019

Language: Български

Pages: 240 стр.

ISBN: 978-954-338-152-4

Category: Product ID: 2813

Description

В монографията е реализирана идеята за интегриране на съвременни технологии към печатните материали, по-конкретно Добавена реалност (Augmented Reality) и Облачен изчислителен модел (Cloud computing). Разработено е мобилно приложение BookStatistica, чрез което читателите имат достъп до допълнителни материали (видео, аудио и други формати), които онагледяват разглежданите статистически обработки и анализи и допринасят за по-лесното им разбиране.