Skip to content Skip to footer

Статистически методи за изследване в инженерните и биологическите науки

11.50 лв.

Authors: Стефка Атанасова, Петя Велева

Publication Year: 2020

Language: Български

Pages: 160 стр.

ISBN: 978-954-338-158-6

Category: Product ID: 2807

Description

Учебното пособие е замислено да бъде полезно за всеки, който иска да се научи да борави с експериментални данни. В основата му е заложен курс от лекции и упражнения, които авторите водят със студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на различните специалности на Тракийски университет.

Това учебно пособие, подобно на всяко друго, може да бъде изучавано по различни начини в зависимост от нивото на познание и интересите на обучаемия. В изложението са включени както най-първичните описателни методи, така и сложни статистически процедури.