Skip to content Skip to footer

Спешни състояния в ендокринологията

19.00 лв.

Authors: Жулиета Геренова, Господин Димов

Publication Year: 2015

Language: Български

Pages: 128 стр.

ISBN: 978-954-338-119-7

Category: Product ID: 2803

Description

Това ръководство обхваща най-разпространените ендокринни спешни състояния, както и периоперативното поведение при пациенти с ендокринна патология. Обсъдени са клиничните характеристики, патофизиологията, диагнозата, диференциалната диагноза и алгоритмите на лечебните схеми. Особено внимание е обърнато на електролитните дисбаланси, които често са недооценявани и придружават голям брой заболявания. Представили сме случаи от клиничната практика, илюстриращи описаните състояния и отклонения.

Ръководството по спешни състояния в ендокринологията е предназначено за студенти по медицина, специализиращи лекари по обща медицина, вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, спешна медицина, анестезиология и реанимация, както и за всички лекари, които се интересуват от тази проблематика.