Skip to content Skip to footer

Сборник с тестови въпроси по ушно-носно-гърлени болести за студенти-медици

9.00 лв.

Authors: Атанас Стефанов, Валентин Маринов, Валентин Стоянов, Димитър Михайлов, Женя Пенкова, Павел Димов

Publication Year: 2009

Language: Български

Pages: 62 стр.

ISBN: 978-954-338-010-7

Category: Product ID: 2785

Description

Обучението по оториноларингология на студентите по медицина цели да запознае бъдещите лекари с основните методи за диагностика и лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото.

Настоящото учебно помагало е чудесен инструмент и в ръцете на специализиращите обща медицина лекари като обективен критерий за тяхната клинична подготовка по въпросите, касаещи ушно-носно-гърлените заболявания.

Желанието на авторския колектив и редактора е този сборник да стигне до голям брой студенти по медицина, общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти, с оглед подобряване качеството на обучение при усвояване на теоретичния материал, а оттам – подобряване качеството на лечебната работа и качеството на живот на пациентите.