Skip to content Skip to footer

Ръководство по функционална патология

Authors: Димитрина Гундашева, Мария Андонова, Евгени Славов, Петко Джелебов

Publication Year: 2013

Language: Български

Pages: 80 стр.

ISBN: 978-954-338-068-8

Category: Product ID: 2775

Description

В ръководството по Функционална патология са описани експерименти, даващи възможност за изучаване на патогенетичните механизми на възникване на болестите. Включени са модели на типови патологични процеси като треска, хипоксия, нарушения в обмяната на веществата, електролитите и водата.