Skip to content Skip to footer

Ръководство по клинична фармакология

Authors: Р. Радев, Л. Пейчев, Ст. Радев, К. Соколов, Ж. Цокева, М. Пенкова

Publication Year: 2012

Language: Български

Pages: 116 стр.

ISBN: 978-954-338-041-1

Category: Product ID: 2943

Description

Ръководството по клинична фармакология е предназначено за студенти но медицина като е съобразено с учебната програма по тази дисциплина преподавана в Медицинския факултет на Тракийски университет — Стара Загора. В него е застьпен част от лекционния материал, както и темите за провеждане на практически упражнения на базата на най — новите постижения и тенденции в клиничната фармакология.

Основната цел на ръководството е да се запозная! студентите с принципите на клиничната фармакология и практическите подходи за тяхното приложение в терапията на най — често срещаните заболявания. Тези знания ще помогнат на бъдещите лекари за формиране на умения за изграждане на рационална лекарствена терапия както в процеса на изучаване на клиничните дисциплини, така и по време на тяхната практическа дейност.