Skip to content Skip to footer

Ръководство за упражнения по растениевъдство

12.00 лв.

Authors: Димитър Павлов, Мария Видева, Ценка Желязкова, Мария Герджикова, Митко Георгиев

Publication Year: 2011

Language: Български

ISBN:  978-954-338-024-4

Category: Product ID: 2746

Description

Ръководството за упражнения по Растениевъдство е написано в съответствие с учебната програма по дисциплината. Разгледани са морфологичните, биологичните особености и систематиката на по важните и широко разпространени у нас зърнени житни, бобови, маслодайни, влакнодайни, кореноплодни растения. Разгледани са и по важните ароматни, вкусови и някои перспективни лечебни растения. Представени са илюстрации, които заедно с определителите улесняват изучаването особеностите на растенията.

Ръководството е предназначено за студентите от всичките специалности на Аграрния факултет, изучаващи растениевъдство и фуражно производство. Може да се използува и от фермери, специалисти и работници в аграрното производство