Skip to content Skip to footer

Ръководство за лабораторни упражнения по микробиология

10.00 лв.

Author: Красимира Добрева

Publication Year: 2013

Language: Български

Pages: 85 стр.

ISBN: 978-954-9999-76-1

Description

Ръководството за лабораторни упражнения по Микробиология е предназначено за студентите от направление Хранителни технологии на факултет „Техника и технологии” в Тракийски университет – Стара Загора. Разработено е съобразно учебната програма по задължителната дисциплина Микробиология от учебния план на специалност Технология на храните.

В ръководството са включени основни методи, свързани с изучаването на морфологията, физиологията и таксономията на микроорганизмите. Разглеждат се и въпроси от хигиенно-микробиологичния контрол на хранителните продукти.

Предложеното ръководство може да бъде полезно и за други студенти, изучаващи Микробиология, както и на специалисти от всички отрасли на хранителната индустрия.