Skip to content Skip to footer

Ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по обща и неорганична химия

8.00 лв.

Authors: Снежана Драгоева, Лилко Каменов

Publication Year: 2012

Language: Български

Pages: 142 стр.

ISBN: 978-954-338-038-1

Category: Tag: Product ID: 2749

Description

Настоящето ръководство за лабораторни и семинарни упражнения по Обща и неорганична химия е предназначено за използване от студентите на Тракийски университет — Стара Загора, като помагало при лабораторните им занятия.

Ръководството е написано така, че всяко лабораторно упражнение започва с обща теоретична част, след която са развити отделните упражнения. В ръководството са включени най-съществените лабораторни занятия и стехиометрични изчисления, имащи за цел да дадат известна похватност при работа в лаборатория, а освен това да онагледят някои основни теоретични въпроси.