Skip to content Skip to footer

Пчеларство

16.00 лв.

Authors: Петър Ненчев, Иванка Желязкова

Publication Year: 2010

Language: Български

ISBN: 978-954-338-009-1

Category: Product ID: 2905

Description

Материалът в учебника дава на студентите зооинженери теоретични знания и възможност за придобиване на практически умения в областта на пчеларството. Разработен е съобразно с утвърдената учебна програма по Пчеларство, изучавана от студенти от специалността Зоотехника. Част от материала по пчеларство е разработен в „Ръководство за практически упражнения по пчеларство” където се разглеждат практическите въпроси и не е включен в учебника.

Освен като учебно помагало за студенти, учебникът може да бъде използван от любители и професионални пчелари, както и от други селскостопански специалисти.