Skip to content Skip to footer

От дигитална компетентност към дигитална креативност

12.00 лв.

Author: Даниела Кожухарова

Publication Year: 2020

Language: Български

ISBN: 978-954-338-166-1

Category: Product ID: 2899

Description

В настоящата книга е направен опит за дефиниране на дигиталната компетентност, идентифициране на ключовите й компоненти по отношение на знанията, уменията и нагласите и разсриване същността на дигиталните компетенции.