Skip to content Skip to footer

Основи на кейкис консултирането

25.00 лв.

Authors: Жанета Стойкова, Владимир Кисельов

Publication Year: 2023

Language: Български

Pages: 300 стр.

ISBN: 978-954-338-216-3

Category: Product ID: 2894

Description

Настоящият учебник е предназначен за много широк кръг читатели- студенти и докторанти, учители, психолози, социални работници, специалисти, работещи в сферата на образованието и помагащите професии, които се нуждаят от знания и компетентности за търсене, намиране и предлагане на добри, интелигентни многоварианти решения на казуси и педагогически ситуации, свързани с развитието, възпитанието и обучението на децата и младите хора.