Skip to content Skip to footer

Модул ,,Игри“ в обучението по физическо възпитание и спорт в 1-4 клас.

Author: Веселина Иванова

Publication Year: 2011

Language: Български

Pages: 156 стр.

ISBN: 978-954-314-060-2

Category: Product ID: 2720

Description

Модул „Игри” в начална училищна степен допринася за изграждане на двигателна култура у малкия ученик, разбирана като система от знания за разнообразните положителни, развиващи, оздравително-укрепващи, възпитателни ефекти на двигателната дейност и усвояване на умения, навици, убеждения, отношения, мотивация за двигателноактивен живот. Тези високи цели изискват компетентно педагогическо ръководство, което ни насочи да дадем някои теоретични и методически ориентири за творчество при неговото реализиране.