Skip to content Skip to footer

Машинни елементи (Ръководство за курсово проектиране)

10.50 лв.

Author: Невенка Иванова

Publication Year: 2019

Language: Български

Pages: 74 стр.

ISBN: 978-954-338-155-5

Description

Курсът по “Машинни елементи” е тясно свързан с редица общообразователни и общо инженерни дисциплини: математика, физика, техническа механика, металознание, технология на машиностроителните материали, инженерна графика и др.