Skip to content Skip to footer

Количествени методи

8.50 лв.

Author: Мирослава Иванова

Publication Year: 2019

Language: Български

ISBN: 978-954-338-157-9

Category: Product ID: 2884

Description

Учебникът „Количествени методи“ е предназначен за студенти от специалности „Бизнес икономика“ и „Аграрна икономика“ – редовна и задочна форма на обучение от Стопански факултет при Тракийски университет – Стара Загора. Изложеното учебно съдържание е съобразено с учебната програма по дисциплината „Количествени методи“ от учебния план на двете специалности. Учебникът може да се използва също така и от студенти от всички икономически специалности, от докторанти и преподаватели, проявяващи интерес към приложението на математическите методи в икономическите изследвания