Skip to content Skip to footer

Болести по рибите

37.00 лв.

Authors: Валентин Русев, Деян Стратев

Publication Year: 2021

Language: Български

Pages: 248 стр.

ISBN: 978-954-338-177-7

Category: Tags: , Product ID: 2865

Description

Учебникът „Болести по рибите“ е съобразен с учебната програма на дисциплината „Биология и болести по хидробионтите“, залегнала в учебния план за студентите от Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в град Стара Загора. Затова информацията в учебника касае предимно рибите със стопанско значение, а за декоративни и аквариумни риби само се споменава.