Skip to content Skip to footer

Биологично оръжие

16.00 лв.

Author: Веселин Иванов

Publication Year: 2011

Language: Български

Pages: 195 стр.

ISBN: 978-954-338-019-0

Category: Product ID: 2862

Description

Това учебно пособие ще бъде в полза на студентите по медицина по следните дисциплини: свободно избираема дисциплина Биохимична защита на населението и народното стопанство в критични ситуации, Медицина на бедствените ситуации, Епидемиология, Инфекциозни болести, Микробиология; за общопрактикуващите лекари, за студентите по ветеринарна медицина (много биологични агенти, например антракс, туларемия, бруцелоза и др. са актуални и за тях).