Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

От 1 март до 31 май 2022 г. библиотеката на Тракийския университет, чрез Българския информационен консорциум, организира временен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science. Адресът за достъп е: www.eurekaselect.com

Bentham Science е научен издател на рецензирани печатни и онлайн списания. Каталогът Bentham Science се състои от над 130 списания и включва заглавия, които са индексирани в бази данни като: Science Citation Index®, Journal Citation Reports, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE и др. Някои от заглавията с висок импакт фактор са: Current Neuropharmacology (Impact Factor: 7,36), Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4,53) и Current Gene Therapy (Impact Factor: 4,39).

Bentham Science Book разполага и с платформа за електронни книги, в която предлага множество наръчници, монографии, справочници и учебници за читатели, търсещи знания в мултидисциплинарни или специфични области като природни науки, технологии, медицина, социални и хуманитарни науки.

Някои от най-популярните книги на издателството са:

Orthodontic Biomechanics: Treatment of Complex Cases Using Clear Aligners
Contemporary Scleral Lenses: Theory and Application
A Blueprint for the Hard Problem of Consciousness
Redefining University Leadership for the 21st Century
Next-Generation Sequencing and Sequence Data Analysis

По време на пробния достъп четенето на съдържание онлайн не е ограничено. Когато използвате електронни книги, можете да изтеглите само до 5 глави от една книга от една институция за целия пробен период.

Оставете коментар