Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Начало 2

The library is open today

6:00 Ч. - 20:00 Ч.

The library is open today

6:00 Ч. - 20:00 Ч.

Тенденции

Trakia Journal of Sciences

Trakia Journal of Sciences (TJS) е международно рецензирано списание с отворен достъп, без такса. Обхваща всички аспекти на биомедицинските, медицинските, ветеринарните, селскостопанските, техническите, образователните и социалните науки. TJS публикува обзорни статии, оригинални материали, критични и актуални доклади, технически бележки, научни коментари и новини.

Agricultural Science and Technology

Политиката на AST е да публикува оригинални статии, обзори и кратки съобщения, обхващащи аспекти на селското стопанство, свързани с науките за живота и съвременните технологии. Той ще предложи възможности за посрещане на глобалните нужди, свързани с храните и околната среда, здравето, използването на технологиите за осигуряване на иновативни продукти и устойчивото развитие.

Applied Researches in Technics, Technologies and Education

ARTTE – Приложни изследвания в областта на техниката, технологиите и образованието

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine

BJVM е тримесечно научно списание с отворен достъп без такса, в което се приемат ръкописи по теми, посветени на теоретичните и практическите аспекти на ветеринарната медицина (съвременни диагностични методи, нови подходи за контрол на инфекциозни и паразитни болести, ветеринарна микробиология, молекулярна биология и генетика, клинична фармакология и токсикология, незаразна патология, репродукция, хирургия, клинични случаи).

Online Journal Pedagogical Forum

„Педагогически форум“, електронно научно-методическо списание, е официално издание на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), Тракийски университет, Стара Загора, България.

The Yearbook of the Faculty of Education

Годишникът на Педагогическия факултет е научно-методическо списание за научни публикации, академични иновации, научни и практически педагогически постижения и други значими научни формати на преподаватели и докторанти, което се издава веднъж годишно.

Trakia Journal of Sciences
Agricultural Science and Technology
Applied Researches in Technics, Technologies and Education
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Online Journal Pedagogical Forum
The Yearbook of the Faculty of Education

Новини от библиотеката

Library
Hours

Special Collections
9:00 AM – 5:00 PM
Architecture & Art Library
9:00 AM – 8:00 PM
Music Library
8:00 AM – 7:00 PM
Optometry Library
7:30 AM – 8:00 PM

Новини от библиотеката

Работно
Време

Special Collections
9:00 - 17:00 Ч.
Architecture & Art Library
9:00 Ч. - 20:00 Ч.
Music Library
8:00 Ч. - 19:00 Ч.
Optometry Library
7:30 - 20:00 Ч.

Новини и събития

Поток и изтегляне

eBooks

Audiobooks

Videos

Music

Magazines

eBooks

Audiobooks

Videos

Music

Magazines

Нови и забележителни

Места за обучение

В библиотеките има зали за групово обучение, кабинети за индивидуално обучение, компютърни лаборатории и други места за учене.

Donation

Подкрепете библиотеката, дарете днес.

Donation

Подкрепете библиотеката, дарете днес.